Kayıt Şartları

Akşam Lisesinde Kimler Okuyabilir?

 ● İlköğretim veya ortaokul mezunları

● Lise eğitimine başlayamamış veya eğitimini yarıda bırakmış olanlar

 ● Ortaöğretim kurumlarında okuma hakkı bitenler

 ● Lisede üst üste 2 yıl sınıfta kalanlar

 ● Açık öğretim lisesinde kayıtlı olanlar veya tasdikname ile ayrılanlar (0-47 kredisi olanlar lise 9. sınıfa, 48-95 kredisi olanlar lise 10. sınıfa, 96-144 kredisi olanlar lise 11. sınıfa, 144 ve üzeri kredisi olanlar lise 12. sınıfa kayıt yaptırabilirler).

Kayıt İçin Gerekli Belgeler:

 ● Öğrenim belgesinin aslı (Diploma veya Tasdikname)

 ● Nüfus cüzdanı sureti

 ● Askerlik çağındaki adayların askerlik durum belgesi

 ● 18 yaşını doldurmamış öğrencilerin veli göstermesi

 ● 4 adet vesikalık fotoğraf