Eğitim Öğretim

Eğitim-öğretim anlayışımız ve uygulamalarımız öğrencilerimizin akademik ve mesleki gelişimlerinin yanı sıra davranışsal gelişimlerini destekleyici niteliktedir.

Sonuç odaklı eğitim anlayışımız öğrencilerimizin fiziksel, zihinsel ve ilgi alanlarına cevap verebilen pratik bir sistem uygular.

Akademik ve mesleki yönlerinin güçlendirilmesinin yanı sıra öğrencilerin yaratıcı düşünme, sorun çözme, karar verme, etkili iletişim kurma, araştırma yapma becerilerinin geliştirilmesi sağlanır.

Okulumuzda öğrenci, aile ve okul bir bütün olarak hareket eder.

Yabancı dilin öğrenilmesinde etütler kalıcı öğrenmenin gerçekleşmesini sağlar.      

Akademik kadromuzu oluştururken en çok önem verdiğimiz şey dinamizimdir.

Hem yöneticilerin hem de öğretmenlerin, yeni nesli tanıyan, ilgilerini çekebilecek ve önlerinde model oluşturabilecek bir backgrounda sahip olması çok önemlidir.

Bu kadroyu oluştururken birbiriyle koordineli şekilde çalışabilecek aktif ve azimli kişileri bir araya getirmeye çalışırız.

Kendisini her an geliştirmeye çabalayan bir kadroyla çalışmanın yanında, yıl içinde sektör içinde önemli konumlarda bulunan kişileri - tanınmış otel müdürlerini, restaurant şeflerini, departman yöneticilerini, IK müdürlerini- misafir eğitmen olarak davet edip, öğrencilerin doğru modeller görmelerini ve bu kişilerle kontak kurmalarını sağlarız.