Kayıt Şartları

Okulumuza kabul edilecek öğrencilerde aşağıdaki şartlar aranmaktadır:

9. Sınıf Başvurularında:
(TEOG) verilerine göre Yerleştirmeye Esas Puan (YEP) esas alınarak MEB tarafınca belirlenecek takvime göre veya Turem Mülakat Sınavı sonucuna göre kayıt yapılacaktır.

10 – 11 – 12. Sınıflara Nakil Başvurularında:
Öğrenciler kontenjan doğrultusunda özel mülakat sınavı sonucuna göre kayıt yaptırmaya hak kazanır.

Kayıt Esnasında Gerekli Evraklar:

Nüfus Cüzdan Fotokopisi

İkametgah

6 adet Fotoğraf