Vizyon & Misyon

VİZYON :

Çağımızın sürekli gelişen dünyasına uyum sağlayan, ülkemizin ve dünyamızın ilerlemesine katkısı bulunan, yenilikçi, gelişime açık, çağdaş ve laik  bir eğitim kurumu olmak.

 

MİSYON:

Birey olarak yaşamlarını biçimlendirme sürecinde onları, dürüst, sevgi ve saygı dolu, farklı kültürleri benimsemiş, çevreye duyarlı, yaşam boyu öğrenen, bilimde geleceğe dönük, yeterince kendine güvenen ulusal ve evrensel değerleri benimsemiş yetişkinler olarak hayata hazırlamaktır.

Bunun için;

·         İnsan ilişkilerinde başarılı, bilgili ve mutlu bireyler yetiştirmek,

·         Yaratıcı düşünen, seçenek oluşturan, öğrenmeyi öğrenen, doğru bilgiye ulaşabilen yetişkinler olarak geleceğe hazırlamak.

·         Farklı kültür ve yaşam biçimlerine hoşgörülü olmalarını sağlamak.


Etik ve kültürel değerlere saygılı, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı bireyler olarak hayata hazırlamak sorumluluğuna inanıyoruz.