Erken Kayıt Dönemi:

Açı Seviye Tespit Sınavı veya Açı Bursluluk Sınavından yeterli puan alan öğrenciler ön kayıt yaptırabilmektedir. Erken kayıt tarihimiz 30 Nisan 2018’e kadar devam etmektedir.
Bu tarihe kadar yapılan ön kayıtlarda veliler erken kayıt avantajlarından faydalanabileceklerdir.

Kayıt Dönemi:

9. sınıf kayıtlarımızı LGS puanına göre veya Açı Seviye Tespit Sınavından alacağı puana göre belirlemekteyiz.
LGS Taban Puanımız puan sistemi açıklandıktan sonra belirlenecek olup geçen yılın TEOG taban puanı üzerinden 430 olarak belirlenmiştir.
10. sınıf nakil kayıtları için Açı Seviye Tespit Sınavı ve İngilizce Seviye Tespit Sınavında alınan puanlar doğrultusunda sınırlı kontenjanlarımızdan yararlanabilirsiniz.
Belirlenen süreler içinde kayıt olmayanların nakil başvuruları alınacak olup bu süreçteki işlemler resmi olarak e-okul sistemi üzerinden gerçekleştirilecektir.

Bursluluk Sınavı:

05 Ocak 2018 tarihinde gerçekleştirmiş olduğumuz Bursluluk Sınavı’ndan aldığı puan doğrultusunda hak etmiş olduğu bursluluk oranından faydalanmak için velilerin 30 Nisan 2018 tarihine kadar ön kayıt yaptırmaları gerekmektedir.
Sınav sonuçlarına göre %10 , %20, %25, %50 , %75 ve %100 burs verilecek öğrencilerin burs şartlarına uygun öğrenciler olmaları ve mülakattan da olumlu sonuç almaları gerekmektedir.

Genel Hatırlatma ve Bilgilendirme
Kayıt saatleri:

Öğrenci kayıtları aşağıdaki belgeler ile hafta içi 09.00 – 16.00 saatleri arasında yapılacaktır. (Bankanın çalışma saatlerine göre hareket edilmektedir)

Kayıt için gerekli belgeler:

LGS Sınav Sonuç Belgesi / Etiler Açı Seviye Tespit Sınav Sonucu / Etiler Açı Bursluluk Sınav Sonucu
Öğrenci nüfus cüzdanı fotokopisi,
Öğrenci ikametgah belgesi,
4 Fotoğraf,
10. sınıf nakil kayıtları Açı Seviye Tespit Sınavı ve İngilizce Yeterlilik Sınavı 30 Haziran 2018 tarihine kadar yapılacaktır.
Kontenjanımız sınırlı olduğundan sınavlar münferit olarak belirlenen tarihlerde yapılacaktır. Detaylı bilgi için lütfen bizi arayın.

Sınava başvuru şartları ve istenen belgeler:

1. Sınıf tekrar etmemiş olmak
2. Disiplin cezası almamış olmak ve bunu okul müdürlüğünce onaylanmış yazı ile belgelemek
3. İlgili yönetmeliklerce denkliği uygun olan resmi ve özel okulların 10., 11. Ve 12. sınıf öğrencisi olduğunu ve bu sınıfı doğrudan geçmiş olduğunu gösteren okul müdürlüğünden onaylı yazı / karne
4. 1 adet vesikalık fotoğraf
5. Yurt dışından başvurular için denklik belgesi
6. Veli dilekçesi (örneği okulumuzdan alınacaktır)
7. Nüfus cüzdanı
Ayrıca, 10. sınıfa aday öğrencilerden bir önceki yılın TEOG YEP sonuç belgesi de istenebilir.
Öğrenci velisi çocuğu ile birlikte, başvuru için istenen belgelerle başvuru dilekçesini doldurup okul müdürlüğümüze teslim etmesi gerekmektedir.

Sınav:

Sınav öğrencinin bitirdiği sınıfın tüm derslerini ve yabancı dil sınavını kapsar ve test olarak uygulanır.
Sınav sonuçları, sınav tarihinden itibaren en geç beş iş günü içerisinde duyurulur.

Kayıt:

Sınavı başaran ve mülakat sonucu olumlu olan öğrencilerin kayıtları; nakil prosedürü ve e-okul sisteminden yapılır. E-okul sisteminden kaynaklanacak sorunlardan ve öğrencilerin geldiği okulda okuduğu derslere göre yaşayacağı olumsuzluklardan okul sorumlu tutulamaz.
İdari kayıtla birlikte mali kayıt ilgili mevzuata göre gerçekleştirilmelidir.